interlingua

Suulise tõlke tellimused konverentsile või koolitusele tuleks esitada vähemalt kaks nädalat enne plaanitava ürituse toimumist, samuti tuleks saata materjalid tõlgile tutvumiseks.

Tehingu tõlkimiseks notaribüroos tuleks tellimus esitada vähemalt 5 päeva enne tehingu toimumist.