interlingua


Korrektuur hõlmab teksti kontrollimist keelevigade suhtes ja vigade parandamist.

Toimetamine sisaldab tõlgitud teksti võrdlemist algtekstiga ning vajadusel ka terminite kontrollimist. Kui toimetamise käigus selgub, et tõlgitud tekst tuleb täielikult ümber töötada, võib mõnikord anda parema tulemuse uue tõlke teostamine. Koostöös kliendiga leiame sobiva lahenduse.