interlingua

Tõlkemahu arvestamise aluseks on standardlehekülg, mis sisaldab 1800 tähemärki. Mahtu arvestame valmis tõlke alusel. Saksa, vene ja soome keelde tõlkimisel on valmis tõlke maht alati kuni 20% suurem kui eestikeelse algteksti maht. Pildifailina esitatud tõlgitava teksti eelnev hindamine võib mõnel juhul vaid ligikaudselt võimalik olla.

Kui tõlgitav tekst sisaldab palju korduvaid lõike, on võimalik soodushind. Soodustuse suurus lepitakse kokku vastavalt konkreetsele tekstile.

Dokumenditõlgete notariaalne kinnitamine on võimalik vaid võõrkeelest eesti keelde tõlgitud dokumentide puhul.